Basit hareketli ortalama nedir?

Basit hareketli ortalama nedir?

Basit hareketli ortalama (BHO), seçilen bir fiyat aralığının, genellikle kapanış fiyatlarının ortalamasını, bu aralıktaki dönem sayısına göre hesaplar. Örneğin, bir hissenin birkaç zaman periyodu için kapanış fiyatı eklenebilir ve ardından bu toplam aynı sayıda periyoda bölünür. Kısa vadeli ortalamalar, temel alınan hissenin fiyatındaki değişikliklere hızlı tepki verirken, uzun vadeli ortalamalar daha yavaş tepki verir. Üstel hareketli ortalama ve ağırlıklı hareketli ortalama dahil olmak üzere başka hareketli ortalama türleri de vardır.

10 günlük hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 10 gün için kapanış fiyatlarının ortalamasını alır. Benzer şekilde, 50 günlük hareketli ortalama, sürekli olarak art arda 50 günlük verinin ortalamasını alır. Burada gün esas alınabileceği gibi saat, dakika gibi zaman dilimleri de esas alınabilir. BHO 20 ifadesi, 20 günlük basit hareketli ortalama anlamına gelmez; 20 mum çubuğu hangi periyot esas alınmışsa onun ortalamasını ifade eder. 5 dakikalık bir periyotta BHO 20 sonucu, 20 adet 5 dakikalık periyodun ortalamasıdır.

Bundan dolayı basit hareketli ortalama, farklı sayıda zaman periyodu için hesaplanabildiğinden özelleştirilebilir. Bu, hissenin birkaç zaman dilimi için kapanış fiyatı eklenip ardından bu toplamın zaman dilimi sayısına bölünmesiyle yapılır; bu, menkul kıymetin zaman periyodundaki ortalama fiyatını verir.

Popüler Formasyonlar

Basit hareketli ortalamaları kullanan iki popüler ölüm kesişmesi ve altın kesişmedir. 50 günlük BHO, 200 günlük BHO’yı aşağı doğru kestiğinde bir ölüm kesişimi meydana gelir. Bu, düşüş sinyali olarak kabul edilir ve düşüşün hızlanarak daha fazla kayıpların olabileceğinin işaretidir. Altın kesişme ise bunun tam tersi durumunda, yani 50 günlük BHO, 200 günlük BHO’yı yukarı doğru kestiğinde meydana gelir. Yüksek işlem hacimleriyle desteklenirse şayet, hissenin yukarı fırlayacağına delalet eder.

Basit Hareketli Ortalama vs Üstel Hareketli Ortalama

Üstel hareketli ortalama ile basit hareketli ortalama arasındaki en büyük fark, her birinin hesaplamada kullanılan verilerdeki değişikliklere gösterdiği hassasiyettir. Daha spesifik olarak, EMA son fiyatlara daha yüksek bir ağırlık verirken, SMA tüm değerlere eşit bir ağırlık verir.

Çeviri: investopedia.com

Yorum yap!

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir