Bir şirketin çok fazla nakiti olabilir mi?

Bir şirketin çok fazla nakiti olabilir mi?

Nakit, şirketlerin sahip olmayı en çok sevdiği şeylerden biridir. Bir şirketin nakit pozisyonuna birçok şey katkıda bulunur. İşlerin iyi gitmesi koşuluyla, borç finansmanı bir şirketin getirilerini artırmaya yardımcı olur, ancak yatırımcılar borcun tehlikelerini bilir. İşler planlandığı gibi gitmediğinde, borç sorun yaratabilir. Nakit paraya gelince, bir şirketin kasası dolup taşmasının hem iyi hem de kötü nedenleri vardır.

Ekstra nakdin iyi yönleri

Bilançoda fazla nakit yazmasının, finansal ilkelerin ileri sürdüğünden daha fazla iyi nedenleri vardır. Yeni başlayanlar için, kalıcı ve büyüyen bir rezerv tipik olarak güçlü şirket performansına işaret eder.

Aksine, çelik üreticileri gibi çok fazla sermaye harcaması olan şirketler, düzenli olarak değiştirilmesi gereken ekipman ve envantere yatırım yapmalıdır. Sermaye yoğun şirketler nakit rezervlerini korumakta çok daha zorlanır. Yatırımcılar, dahası, imalat gibi döngüsel endüstrilerdeki şirketlerin döngüsel gerilemelerden kurtulmak için nakit rezervleri tutmaları gerektiğini kabul etmelidir. Bu şirketlerin kısa vadede ihtiyaç duyduklarının çok üzerinde nakit biriktirmeleri gerekir.

Ekstra nakdin kötü yönleri

Aynı şekilde, bilançodaki yüksek nakit seviyeleri, ileride tehlikeye işaret edebilir. Nakit, şirketin bilançosunun aşağı yukarı kalıcı bir özelliği ise, yatırımcıların paranın neden kullanılmadığını sorması gerekir. Nakit orada olabilir çünkü yönetimin yatırım fırsatları tükenmiş veya oldukça dar görüşlü olduğu için parayla ne yapacağını bilmiyor olabilir.

Nakit üzerinde oturmak pahalı bir lüks olabilir, çünkü bir de fırsat maliyeti denen bir şey vardır. Bir şirket yeni bir projeye yatırım yaparak veya işi genişleterek %20 öz sermaye getirisi elde edebiliyorsa, parayı bankada tutmak maliyetli bir hatadır. Projenin getirisi şirketin sermaye maliyetinden düşükse, nakit hissedarlara iade edilmelidir.

Çoğu zaman, nakit zengini bir şirket dikkatsiz olma riskini taşır. Şirket, harcamalar ve artan masrafları budama konusunda isteksiz ve dikkatsiz davranmak gibi nihai açıdan yanlış olan alışkanlıkların kurbanı olabilir. Büyük nakit varlığı, yönetim üzerindeki performans baskısının bir kısmını da ortadan kaldırır.

Kaynak: investopedia.com

Yorum yap!

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir