Bir şirketin mali tabloları nasıl analiz edilir?

Bir şirketin mali tabloları nasıl analiz edilir?

Yatırımcıların, herhangi bir şirkete ait hisseyi potansiyel bir yatırım aracı olarak değerlendirmelerine yardımcı olmak için söz konusu şirketin mali tablolarında sağlanan bilgi zenginliğinden yararlanmaları gerekir. Mali tablo analizi yapılırken en önemli başlangıç noktası net gelirdir. Bir şirketin gelir tablosunda, en alt satırdaki tutar, karlılığın mükemmel bir göstergesidir, çünkü bir şirketin tüm üretim maliyetleri, amortisman, vergi, faiz ve diğer giderler düşüldükten sonra şirkete kalan miktarı anlatır. Ancak, bir şirketi değerlendirirken yalnızca net gelir kullanılmamalıdır.

Faaliyet Kâr Marjı

Faaliyet kar marjı, bir şirketin faiz hariç kazandığı tutarı ve vergi giderlerini karşılaştıran diğer bir önemli karlılık ve verimlilik göstergesidir. Bu gösterge, analistlerin ve potansiyel yatırımcıların, şirket yöneticilerinin giderleri kontrol etme ve gelir elde etme konusunda ne kadar başarılı olduklarını ölçmelerine yardımcı olur. Kar marjının yüksek olması, bir şirketin maliyetleri akıllıca yönettiğini ve önemli satış performansı ürettiğini güçlü bir şekilde gösterir.

Temettü ödeme oranı

Temettü ödeme oranı, bir şirketin büyümesini, finansal istikrarını ve hissedarlara ödenen getirileri ölçen başka bir yararlı ölçümdür. Temettü ödeme oranı, hisse senedi yatırımcılarına temettü şeklinde ödenen şirket kazançlarının yüzdesini hesaplar. Oran değeri ne kadar yüksekse, bir şirketin kazancı temettü ödemelerini o kadar güvenilir hale getirir ve bir şirketin o kadar istikrarlı olduğu kabul edilir. Birikmiş kazanç, yani hissedarlara temettü olarak ödenmeyen kâr sayısı, bir şirketin işini büyütmek için yeniden yatırım yaptığı kârın ne kadarını gösterir.

Varlık ve yükümlülükler

Bir şirketin bilançosunda yer alan varlıkların ve yükümlülüklerin dökümü, yatırımcılara şirketin genel mali durumu ve borç durumu hakkında güvenilir bir anlık görüntü sağlar. Finansal tablolarda verilen bilgilerden hesaplanabilen cari oran gibi borç oranları, analistlerin bir şirketin ödenmemiş borcu yönetme kabiliyetini değerlendirmesine olanak tanır. Büyük sermaye harcamaları, bir şirketin mevcut mali durumunu değerlendirmede kullanılabilir ve büyüme potansiyelini tabloda gösterebilir.

Kaynak: investopedia.com

Yorum yap!

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir