Borsada spekülasyon, manipülasyon ne anlama gelir?

Borsada spekülasyon, manipülasyon ne anlama gelir?

Manipülasyon Ne Demek ve Neyi İfade Eder? 

Nesneleri manüel (elle) kullanma yahut yönetme işlemine manipülasyon denilir. Mecazi manada ise bilinenden farklıdır. Dilimizde çoğunlukla mecaz anlamda ve olumsuz manada kullanılır. Fayda sağlamak gayesi güderek farklı yollarla aldatmaya veya gerçeği saptırmaya, etki etmeye ve yönlendirmeye yönelik manalarda kullanılır. İşte bu hale manipüle etmek diyoruz. “Manipülasyon” sözcüğü için etkin kullanılan anlam olarak “hileli yönlendirme” tabirini kullanabiliriz. 

Manipüle Ne Demek ve Neyi İfade Eder? 

Manipüle, “Hileli Kontrol” demektir. 

Manipüle Etmek Nedir?

Farklı teknikleri kullanarak bir kişiyi veya objeyi yönlendirip, etkilemek demektir. Daha çok yanlış yönlendirme ve aldatıcı bir yönlendirme söz konusudur. 

Manipülatif Nedir?

“Manipülasyon İçeren” anlamına gelir. 

Manipülatör Nedir?

Manipülatör, manipülasyon yapan kişiye denilir. 

Manipülasyon Tür ve Çeşitleri

Finansal Manipülasyon, Psikolojik Manipülasyon olmak üzere iki türü var, diyebiliriz. 

Manipülasyon Nasıl Yapılır?

Menkul kıymetlerle alakalı yalan ve aslı olmayan haberler yayıp, tuzak söylentiler çıkarmak, habersiz yatırımcıları menkul kıymetleri alma ve satma konusunda teşvik etmek manipülasyonun iki aşamasının ilk aşamasıdır. İkinci aşaması ise bu bahse konu yöntem ve yolla fiyatları suni olarak istediği yönde hareketlendirmek ve amacına ulaşmaktır. Borsa İstanbul gibi borsaların derinliği az ve düşük volümdedir. Bu tarz borsalarda manipülasyon yapmak oldukça kolaydır. Bu yüzden yatırımcıların bu borsalarda yatırım yaparken dikkatli olması ve bu durumu da dikkate alması gerekir. 

Örnek Bir Manipülasyon

“Dolar 10 TL’ye yükselecek. Gidişat bunu gösteriyor.” “A hisse sendi yabancılar tarafından yüklü alım emri verildi.” “B bankası iflas etti.” Gibi söylem ve yalan, asılsız haberleri söylemek ve yaymak tam bir manipülasyondur. 

Spekülasyon Nedir, Neyi İfade Eder? 

Eskiler bu davranışa “haddi aşmak” şeklinde bir tabir buyurmuşlar. Bir nevi haddi aşmak gibi görülse de borsada oldukça doğal bir davranıştır. Sözcük manası olarak yetersiz bilgi ile bir soruya cevap vermeye çalışmak, kalkışmak demektir. Ticarette ise anlamı biraz daha olağan ve farklıdır. Bir ürün veya varlığın fiyatının gelecekteki hareketlerinden kazanç elde etmek amacıyla yapılan tehlikeli (riskli) girişim, atılım veya yatırım demektir. Yasaldır ama riski ve kazanç durumu tehlikeye müsaittir. Biz, yatırımcılarımıza pek tavsiye etmiyoruz. Dilimizde spekülasyon sözcüğü için “Vurgunculuk” kelimesi de kullanılabilmektedir. 

Spekülatif Nedir?

 Kesinleşmiş, kanıtlanmış bilgilerden ziyade tahmin ve temel beklentilere dayanan veri ve bilgiyi ifade eder. İleride kazanç getireceğine inanılan yatırıma spekülatif denilir. 

Spekülatör Nedir?

Kazanç sağlamayı spekülasyon yaparak gerçekleştiren kişiye spekülatör denilir. Bazıları, bu kişilerin tahminlerinin güçlü olduğunu düşünür. Borsada ise işlem gören hisse senetleri, emtia ve menkul kıymet varlıklarına ilişkin gelecekteki fiyat analizi ve tahminlerini yapan borsacıya spekülatör denilir. Dilimizde bu sözcük için “Vurguncu” kelimesi de kullanılır. 

Borsada Spekülasyon

Bir hisse senedinin spot fiyatında oluşabilecek değişimleri, hisse senedini değerli kılan şirketin finansal yapısı ya da büyüme olasılığına bakılmayıp da yüksek risk içeren finansal işlemleri yapma ve bu şekilde kazanç sağlama durumuna spekülasyon denilir. 

Yorum yap!

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir