Hisse başına nakit akışı nedir?

Hisse başına nakit akışı nedir?

Hisse başına nakit akışı, bir firmanın mali gücünün bir ölçüsü olarak işlev gören, hisse başına esasına göre vergi sonrası kazançlar artı amortismandır. Birçok finansal analist, hisse başına kazançtan çok hisse başına nakit akışına daha fazla önem vermektedir. Hisse başına kazanç manipüle edilebilirken, hisse başına nakit akışının değiştirilmesi daha zordur ve bu, belirli bir iş modelinin gücü ve sürdürülebilirliği için daha doğru bir değer olabilir.

Hisse başına nakit akışı, amortisman ve amortisman maliyetlerinin geri eklenmesiyle birlikte şirketin net gelirine dayalı olarak bir işletmenin ürettiği nakit miktarını gösteren bir oran olarak hesaplanır.

  • Hisse başına nakit akışı, bir firmanın mali gücünün bir ölçüsü olarak işlev görür ve bir şirketin vergi sonrası kazancı artı hisse başına amortisman olarak hesaplanır.
  • Amortisman ve amortismanla ilgili giderleri geri ekleyerek, hisse başına nakit akışı, bir şirketin nakit akış rakamlarının yapay olarak düşürülmesini engeller.
  • Hisse başına nakit akışı, bir şirketin ürettiği net parayı temsil ettiğinden, bazı finansal analistler bunu bir şirketin finansal sağlığının daha doğru bir ölçümü olarak görür.

Çeviri: investopedia.com

Yorum yap!

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir