Makro ortam nedir?

Makro ortam nedir?

Makro ortam, belirli bir sektör veya bölgeden ziyade, bir bütün olarak ekonomide var olan durumdur. Genel olarak, makro ortam gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), enflasyon, istihdam, harcama ve para ve maliye politikasındaki eğilimleri içerir. Makro ortam, bireysel bir iş sektörünün performansının aksine genel iş döngüsü ile yakından bağlantılıdır.

Makro ortamı analiz etmek stratejik yönetimin önemli bir parçasıdır. İş analistleri, şu anda etkileyen veya gelecekte işletmeyi etkileyebilecek makro-ekonomik faktörleri belirlemek için genellikle bir PEST (politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik) analizi yapar.

  • Makro ortam, belirli pazarların aksine bir ekonominin daha geniş durumunu ifade eder.
  • Makro ortam, GSYİH, maliye politikası, para politikası, enflasyon, istihdam oranları ve tüketici harcamalarından etkilenebilir.
  • Makro ortamın durumu, harcama, borçlanma ve yatırım gibi şeyler hakkındaki iş kararlarını etkiler.

Çeviri: investopedia.com

Yorum yap!

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir